Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

naturalistický – význam cudzieho slova

prirodzený, neskresľujúci, ostro realistický; drsný