Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

naturalizácia - význam cudzieho slova

zdomácnenie, napr. zvierat; udelenie štátneho občianstva cudzincovi