Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

navigácia – význam cudzieho slova

odborné riadenie letu lietadla alebo plavby lode; riečna pobrežná hrádza, splavný prietok, kanál