Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nazalizácia - význam cudzieho slova

zmena ústnej hlásky na nosovú; zapojenie nosnej dutiny pri výslovnosti