Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nazarejskí – význam cudzieho slova

prvotní kresťania židovského pôvodu; starokresťanská sekta hlásajúca záväznosť Starého zákona aj pre kresťanov; príslušníci maďarskej sekty v 19. storočí uznávajúcej ako prameň viery iba Nový zákon