Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nešpory - význam cudzieho slova

popoludňajšie alebo podvečerné pobožnosti