Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nešpory – význam cudzieho slova

popoludňajšie alebo podvečerné pobožnosti