Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neartikulovaný - význam cudzieho slova

nečlánkovaný, nezrozumiteľný (rečový prejav)