Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nefrón – význam cudzieho slova

základná funkčná a stavebná jednotka obličiek