Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nefrektómia - význam cudzieho slova

chirurgické odstránenie obličky (úplné alebo čiastočné)