Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nefrektómia – význam cudzieho slova

chirurgické odstránenie obličky (úplné alebo čiastočné)