Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nefrológia - význam cudzieho slova

náuka o obličkách a ich chorobách