Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

negatívne číslo - význam cudzieho slova

záporné číslo = číslo menšie ako nula