Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

negatívny – význam cudzieho slova

záporný, odmietavý; odporujúci