Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

negatívny - význam cudzieho slova

záporný, odmietavý; odporujúci