Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

negatívum - význam cudzieho slova

záporná stránka; záporný slovesný tvar