Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

negližé – význam cudzieho slova

spodná bielizeň; nedostatočné oblečenie