Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

negociácia - význam cudzieho slova

vyjednávanie, dohadovanie, obchodné jednanie; sprostredkovanie