Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

negramotnosť - význam cudzieho slova

neznalosť čítať a písať, analfabetizmus; nevzdelanosť; nekultúrnosť