Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nekrológ - význam cudzieho slova

prejav o zosnulom hodnotiaci jeho život a dielo; zoznam zosnulých (napr. mníchov)