Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nektón – význam cudzieho slova

spoločenstvo väčších vodných živočíchov plávajúcich na hladine