Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nektón - význam cudzieho slova

spoločenstvo väčších vodných živočíchov plávajúcich na hladine