Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nelegitímny – význam cudzieho slova

nezákonný, odporujúci zákonu; nemanželský