Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nengó – význam cudzieho slova

éra letopočtu v Japonsku, vyhlásená po prvý raz v roku 645, ktorá začína nástupom cisára na trón