Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neobiogenéza - význam cudzieho slova

teória o vzniku života chemickou evolúciou, evolučná abiogenéza, autogónia