Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neoténia - význam cudzieho slova

pohlavná dospelosť lariev niektorých živočíchov; pohlavná dospelosť dosiahnutá v ranom období individuálneho vývoja rastlín, hneď po vyklíčení