Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neritický - význam cudzieho slova

patriaci k predbrežnému pásmu od čiary odlivu k okraju pevninského šelfu