Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nervová sústava - význam cudzieho slova

sústava buniek tvoriacich a prenášajúcich vzruchy