Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nestorián – význam cudzieho slova

stúpenec učenia biskupa Nestoria o dvojprirodzenosti Ježiša Krista; člen Apoštolskej cirkvi východu