Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neuróm - význam cudzieho slova

nádor z nervových vlákien alebo nervových buniek