Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neurofyziológ – význam cudzieho slova

odborník v neurofyziológii