Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neurofyziológ - význam cudzieho slova

odborník v neurofyziológii