Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neurofyziológia - význam cudzieho slova

náuka o nervovej činnosti, súčasť fyziológie; odbor fyziológie zaoberajúci sa činnosťou nervovej sústavy