Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neurosekrécia – význam cudzieho slova

schopnosť nervových buniek tvoriť hormóny, tvorba hormónov nervovými bunkami