Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neurosekrét - význam cudzieho slova

hormón vytvorený v procese neurosekrécie