Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neurosekrét – význam cudzieho slova

hormón vytvorený v procese neurosekrécie