Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neurovaskulárny – význam cudzieho slova

týkajúci sa nervového a cievneho systému