Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neurovaskulárny - význam cudzieho slova

týkajúci sa nervového a cievneho systému