Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neurulácia – význam cudzieho slova

vývojové štádium, v ktorom sa vyvíja časť miechy a mozog zárodku