Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neutrál – význam cudzieho slova

nezaradená rýchlosť v prevodovke, napr. auta; osoba zachovávajúca nestrannosť, neangažovanosť