Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neutrálny – význam cudzieho slova

bez vlastností kyseliny a zásady