Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neutrálny - význam cudzieho slova

bez vlastností kyseliny a zásady