Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neutríno - význam cudzieho slova

elektricky nenabitá elementárna častica patriaca medzi leptóny