Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neutríno – význam cudzieho slova

elektricky nenabitá elementárna častica patriaca medzi leptóny