Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neutralíno - význam cudzieho slova

hypotetická častica pochádzajúca z raného štádia vývoja vesmíru