Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neutralíno – význam cudzieho slova

hypotetická častica pochádzajúca z raného štádia vývoja vesmíru