Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neutralizácia – význam cudzieho slova

reakcia kyseliny so zásadou za vzniku vody a soli; vzájomné vyrovnanie nábojov, záporného kladným a kladného záporným; zrušenie účinnosti deja alebo veci