Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

neverbálna komunikácia – význam cudzieho slova

komunikácia bez slov, bez použitia reči