Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nidácia – význam cudzieho slova

usadenie sa oplodneného vajíčka v maternicovej sliznici; hniezdenie