Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nitrácia – význam cudzieho slova

zavedenie jednej alebo viacerých skupín –NO2 do organických zlúčenín