Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nitratín - význam cudzieho slova

nerastný dusičnan sodný, čílsky liadok