Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nitrifikácia - význam cudzieho slova

aerobný proces, pri ktorom prebieha oxidácia dusíkatých látok pomocou baktérií, súčasť premeny dusíkatých látok v pôde