Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nitritácia - význam cudzieho slova

premena amónnych solí na nitrity pôsobením baktérií