Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nitrobenzén – význam cudzieho slova

toxická látka vznikajúca nitráciou benzénu