Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nitrobenzén - význam cudzieho slova

toxická látka vznikajúca nitráciou benzénu