Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nitrofilný - význam cudzieho slova

žijúci na mieste bohatom na dusík