Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nitrogén, nitrogenium - význam cudzieho slova

dusík, značka N