Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nitrogén, nitrogenium – význam cudzieho slova

dusík, značka N