Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nitroglycerín - význam cudzieho slova

výbušnina, nitrát glycerínu; prostriedok na liečbu srdcových a cievnych ochorení