Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nivó, niveau – význam cudzieho slova

vodorovná úroveň terénu; úroveň, výšková hladina; stupeň vrodených alebo dosiahnutých vlastností