Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nivelácia – význam cudzieho slova

vyrovnanie, urovnávanie; meranie nadmorských výšok terénu