Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nivelizácia - význam cudzieho slova

vyrovnávanie na rovnakú úroveň, zrovnávanie, rovnostárstvo