Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nivelizácia – význam cudzieho slova

vyrovnávanie na rovnakú úroveň, zrovnávanie, rovnostárstvo